Evere en vacances

Quartier Germinal Buurt

Picardie 02/07

Parc Mandela 13/08

Quartier Platon Buurt

Cim. de Bruxelles 09/07

Espace Toots 20/08

Quartier Picardie Buurt

Place Allende 16/07

Destrier 27/08

les prochaines animations – de volgende animaties

  • No events

En cas de mauvais temps, la programmation est susceptible de changer - Het programma is onderhevig aan eventuele wijzigingen in geval van slecht weer.

Afin de prendre soin de soi mais également des autres, l’organisation de ces activités se fera dans le respect des mesures d’hygiène afin de limiter la propagation du Coronavirus. Le port du masque sera obligatoire pour les participants de + de 12 ans en fonction des activités proposées... N’oubliez pas d’emmener le vôtre !

Pour le bon déroulement des activités, certaines rues seront fermées à la circulation automobile et interdites au stationnement. Privilégiez les déplacements à pied, à vélo ou en transport en commun pour vous rendre sur les lieux d’activités les plus proches de chez vous.

Om voor jezelf maar ook voor anderen te zorgen, zal de organisatie van deze activiteiten gebeuren conform de hygiënische maatregelen om de verspreiding van het Coronavirus te beperken. In functie van de activiteiten, zal het dragen van een masker verplicht zijn voor deelnemers boven de 12 jaar... Vergeet niet je eigen masker mee te nemen!

Om de activiteiten vlot te laten verlopen, zullen bepaalde straten afgesloten worden voor het verkeer en zal er een verbod zijn om te parkeren. Verkies er voor om u te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer te verplaatsen naar de dichtstbijzijnde locatie met activiteiten.

Plusieurs associations everoises sont impliquées dans ces évènements qui sont chapeautés et coordonnés par le service de prévention de l'administration communale d'Evere. + d'infos 02/247.63.25 - prevention@evere.brussels

Verschillende Everse verenigingen zijn betrokken bij deze evenementen die onder toezicht staan ​​van en gecoördineerd worden door de preventiedienst van het gemeentelijk bestuur van Evere. Meer info 02/247.63.25 – preventie@evere.brussels

De online tool www.covideventriskmodel.be heeft een groene score (gunstig) gegeven aan de geplande activiteiten in de verschillende wijken.

L’outil en ligne www.covideventriskmodel.be a octroyé un score vert (favorable) aux animations prévues dans les différents quartiers.

En partenariat et avec le soutien de - In samenwerking en met steun van